Νέα / Ανακοινώσεις

Λίγα Λόγια Για Εμάς

Το Αριστοτέλειο ΚΕΚ είναι πιστοποιημένο, από τον ΕΟΠΠΕΠ, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας (ΚΔΒΜ2) με αριθμό μητρώου πιστοποίησης 2000455. Αποτελεί κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής με πολυετή εμπειρία και παρουσία  στον σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων για ανέργους, για εργαζομένους, επιχειρήσεις στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Σκοπός του είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, η υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάληψη πρωτοβουλιών – δράσεων που αφορούν την ανεργία, το ανθρώπινο δυναμικό, κ.α. Ιδρύθηκε το 2014 με έδρα τα Γρεβενά και διαθέτει παράρτημα στην Δυτική Μακεδονία.

Κατηγορίες Προγραμμάτων

Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Σεμινάριο ΕΦΕΤ)

Εκπαίδευση Εργοδοτών στα καθήκοντα του ‘’Τεχνικού Ασφαλείας’’ για τις επιχειρήσεις τους

Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ

Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Εκπαίδευση Ενηλίκων Εκπαιδευτών

Πιστοποίηση για την Ορθολογική Χρήση Φυτοφαρμάκων

Φόρμα Επικοινωνίας


Scroll to Top