Εκπαίδευση Ενηλίκων Εκπαιδευτών

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η διάπλαση ενός εκπαιδευτή ενηλίκων, ο οποίος θα γνωρίσει τις βασικές γνώσεις του πεδίου προκειμένου να τις υλοποιήσει πρακτικά. Στόχος του η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ατόμων τα οποία ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν και εν συνεχεία να πιστοποιηθούν ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). 

Ειδικότερα οι στόχοι του είναι οι ακόλουθοι:

1

Η κατανόηση των βασικών θεωρητικών αρχών που διέπουν το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

2

H ενημέρωση για τις βασικές ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές που έχουν διαμορφώσει το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

3

Η γνωριμία με τις βασικές αρχές σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για Ενήλικες

4

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών στο πεδίο της ειδίκευσης των καταρτιζόμενων

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η διενέργεια του εν λόγω σεμιναρίου πραγματοποιείται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα ενώ δύναται να υλοποιηθεί και εξ αποστάσεως με σύγχρονη ή ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Μετά την πιστοποίηση του ενδιαφερόμενου από τον παραπάνω Φορέα (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αποκτά προβάδισμα σε προσλήψεις για προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης, σε σεμινάρια, σε επιμορφώσεις που οργανώνονται από φορείς Δια Βίου Μάθησης (Πανεπιστήμια, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ).

Θεματικές Ενότητες

Ο εκπαιδευτικός μας Φορέας ως πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), είναι πρωτοπόρος στην πιστοποίηση ανθρώπινων δεξιοτήτων και κατανοεί πλήρως τη σημασία της πιστοποιημένης γνώσης στη σύγχρονη εργασία. Μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων πιστοποίησης και με γνώμονα την εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλειας το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΚ προωθεί τους απόφοιτους του στις συνεργαζόμενες εταιρίες Φύλαξης (security).

Αίτηση Σεμιναρίου

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και άμεσα ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.


Scroll to Top