Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Σεμινάριο ΕΦΕΤ)

Τα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων έχουν σκοπό την κατάρτιση σε θέματα τροφίμων που καλύπτουν όλα τα στάδια της αλυσίδας προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, η παραγωγή ασφαλών προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-2007 (Β΄1616) και τον Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων οι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν – επεξεργάζονται – αποθηκεύουν – μεταφέρουν – διακινούν ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων υποχρεούται να καταρτίζουν – εκπαιδεύουν όλο το προσωπικό τους στην ‘’Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων’’ (σεμινάρια ΕΦΕΤ). Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι  δέκα (10) ώρες οι οποίες καταμερίζονται σε δύο (02) ημέρες από πέντε ώρες (05) έκαστη, η ύλη του καθορίζεται από τον ΕΦΕΤ και ο εισηγητής θα πρέπει να προέρχεται υποχρεωτικά από τα μητρώα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΚ είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και εγκεκριμένο για να υλοποιεί σεμινάρια για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.  Παρέχει εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών, διαθέτει και συνεργάζεται με , πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΕΦΕΤ, εισηγητές με πολυετή πείρα ενώ έχει καταρτίσει, από το 2014, περισσότερους από 20.000 ενδιαφερόμενους ανά την Ελληνική Επικράτεια.

Αίτηση Σεμιναρίου

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και άμεσα ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.


Scroll to Top