Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ

ΛΑΕΚ ονομάζεται ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση. Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ, τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στον ασφαλιστικό φορέα και αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητα κατάρτισης των εργαζομένων των επιχειρήσεων.

Με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού  και με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-49 εργαζόμενοι) η επιτροπή διαχείρισης του ΛΑΕΚ προκηρύσσει κάθε έτος προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης τα οποία υλοποιούνται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν από 1 – 49 εργαζόμενους.

Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών, πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας σε απογευματινά  ή πρωινά τμήματα (κατόπιν συνεννόησης με τον φορέα υλοποίησης), περιλαμβάνει θεματικές ενότητες αναλόγως του αντικειμένου δραστηριότητας των επιχειρήσεων προέλευσης των καταρτιζόμενων και με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο κάθε εργαζόμενος που θα έχει παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει βεβαίωση παρακολούθησης και ως αμοιβή το ποσό των 200,00€ καθαρά.

Δικαιούχοι υλοποίησης είναι:

1

Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

1

Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.

2

Καταβάλλουν στο ΕΦΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους

3

Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους.

Δικαιούχοι καταρτιζόμενοι:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΕΦΚΑ και ανήκουν σε επιχείρηση που απασχολεί με ΕΦΚΑ έως 49 εργαζόμενους.

Οφέλη του φορέα υλοποίησης:

1

Κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων – ικανοτήτων των εργαζόμενων των επιχειρήσεων μελών του.

2

Ταμειακή Ενίσχυση

Οφέλη των συμμετεχόντων εργαζομένων

1

Πρόγραμμα κατάρτισης 40 ωρών.

2

Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ.

3

Οικονομικά οφέλη για τον καταρτιζόμενο έως και 200€ για 40 υλοποιήσιμες ώρες.

Το ’’ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΚ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ’’, παρέχει υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες,  διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο – ειδικευμένο προσωπικό και εμπειρία καθόσον υλοποιεί κάτ΄ έτος περισσότερα από 15 προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 ανά την ελληνική επικράτεια.

Αίτηση Σεμιναρίου

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και άμεσα ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.


Scroll to Top