Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΚ, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ – αρμόδιος και εποπτευόμενος φορέας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), αναλαμβάνει, δια ζώσης και εξ΄ αποστάσεως, προγράμματα κατάρτισης για άτομα που επιθυμούν να εργασθούν ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (Security). Από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει ότι όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια εργασίας προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security) οφείλουν να παρακολουθήσουν 105 ώρες πρόγραμμα κατάρτισης και να λάβουν Βεβαίωση Κατάρτισης η οποία είναι αναγκαία για τη συμμετοχή του ατόμου στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕΜΕΑ. Ακολούθως και εφόσον επιτύχει ο ενδιαφερόμενος στις εξετάσεις πιστοποίησης του χορηγείται το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 της ειδικότητας “Προσωπικού Ασφαλείας” το οποίο είναι απαραίτητο για την έκδοση της άδειας εργασίας στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο.

Αναλυτικότερα:

1

Πρόγραμμα κατάρτισης 105 ωρών καλύπτοντας ολοκληρωμένα τα γνωστικά αντικείμενα και προετοιμάζοντας τον εκπαιδευόμενο για την επιτυχημένη συμμετοχή του στις εξετάσεις. Οι ώρες μπορούν να κατανεμηθούν είτε σε πρωινά τμήματα είτε απογευματινά.

2

Η στοχευόμενη, στην ειδικότητα του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, διδακτέα ύλη είναι εγκεκριμένη από τον ΕΟΠΠΕΠ αλλά και το ΚΕΜΕΑ.

3

Οι ειδικευμένοι – εξειδικευμένοι εισηγητές μας είναι εκπαιδευτές ενηλίκων με την προαπαιτούμενη πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ.

4

Χορήγηση σχετικής Βεβαίωσης με την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

Στόχος και σκοπός μας είναι η κατανόηση και απόκτηση βασικών γνώσεων προκειμένου να:

1

Γνωρίζεται τις έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου περί υποχρεώσεων και δικαιωμάτων.

2

Περιπολείτε – επιτηρείτε και εξακριβώνεται περιστατικά

3

Επεμβαίνετε εγκαίρως σε περιστατικά ατυχημάτων – φυσικών καταστροφών – κ.α.

4

Συνεργάζεστε με τις Αρχές (Αστυνομία – Λιμενικό Σώμα- κ.α.) με απώτερο σκοπό την αποτροπή έκνομων πράξεων προστατεύοντας την ζωή των πολιτών.

Ο εκπαιδευτικός μας Φορέας ως πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), είναι πρωτοπόρος στην πιστοποίηση ανθρώπινων δεξιοτήτων και κατανοεί πλήρως τη σημασία της πιστοποιημένης γνώσης στη σύγχρονη εργασία. Μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων πιστοποίησης και με γνώμονα την εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλειας το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΚ προωθεί τους απόφοιτους του στις συνεργαζόμενες εταιρίες Φύλαξης (security).

Αίτηση Σεμιναρίου

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και άμεσα ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.


Scroll to Top