Νέα / Ανακοινώσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το Κ.Δ.Β.Μ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΚ ανακοινώνει την έναρξη νέου τμήματος στην «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»  τo Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024

Η διάρκεια του σεμιναρίου, το οποίο αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών, ανέρχεται σε 160 ώρες και οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του προγράμματος μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την ένταξή τους στο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι ώρες του προγράμματος κατανέμονται ως εξής:

134 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης
16 ώρες σύγχρονης online τηλεκπαίδευσης
10 ώρες εκπαίδευσης (διενέργεια διαδραστικού εργαστηρίου με σκοπό την παρουσίαση των μικροδιδασκαλιών των εκπαιδευόμενων).

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Αλληλογνωριμία, Στόχοι προγράμματος, Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο
Ομάδα Εκπαιδευόμενων – Ομάδες Στόχοι
Δυναμική της Ομάδας
Θεωρητικό Πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική
Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικό-Οικονομικό –Πολιτισμικό πλαίσιο
Εκπαιδευτικές μέθοδοι –Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία
Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα
Εκπαιδευτικό υλικό – εποπτικά μέσα – Χώρος
Αυτο-αξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη
Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας
Παρουσίαση 20’ Μικροδιδασκαλιών – Ανατροφοδότηση

ΠΑΡΟΧΕΣ :

  • BEBAIΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
  • BEBAIΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή των υποψηφίων παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Μπορείτε να μας προωθείτε τις αιτήσεις σας μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2024.

Φόρμα Επικοινωνίας


Scroll to Top