Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αποκτήστε την πιστοποίηση που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο στις 3 βασικές ενότητες και συγκεκριμένα: α) επεξεργασία κείμενου (word), β) υπολογιστικά φύλλα (excel) και γ) υπηρεσίες διαδικτύου (internet). Η πιστοποίηση γνώσεων στο χειρισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έχει δια βίου ισχύ και αποτελεί τυπικό προσόν  για την πρόσληψη του ενδιαφερόμενου στο Ελληνικό Δημόσιο, σε Οργανισμούς αλλά και απαραίτητο κριτήριο για τον ιδιωτικό τομέα.

Απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας που επιθυμούν να αποδείξουν τις γνώσεις τους στη χρήση του Η/Υ προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέση εργασία σε Οργανισμούς και στον Δημόσιο Ιδιωτικό τομέα. Ο καταρτιζόμενος αφού ολοκληρώσει το σεμινάριο και την πιστοποιηθεί, από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα, αποκτά άριστες γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε περιβάλλον Windows με Microsoft Office.

Ο εκπαιδευτικός Φορέας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΚ ως πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), είναι πρωτοπόρος στην πιστοποίηση ανθρώπινων δεξιοτήτων και κατανοεί πλήρως τη σημασία της πιστοποιημένης γνώσης στη σύγχρονη εργασία.

Αίτηση Σεμιναρίου

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και άμεσα ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.


Scroll to Top