Κατηγορίες Προγραμμάτων

Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Σεμινάριο ΕΦΕΤ)

Εκπαίδευση Εργοδοτών στα καθήκοντα του ‘’Τεχνικού Ασφαλείας’’ για τις επιχειρήσεις τους

Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ

Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Εκπαίδευση Ενηλίκων Εκπαιδευτών

Πιστοποίηση για την Ορθολογική Χρήση Φυτοφαρμάκων

Scroll to Top