Προφίλ

Αριστοτέλειο ΚΕΚ

Το Αριστοτέλειο ΚΕΚ είναι πιστοποιημένο, από τον ΕΟΠΠΕΠ, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας (ΚΔΒΜ2) με αριθμό μητρώου πιστοποίησης 2000455. Αποτελεί κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής με πολυετή εμπειρία και παρουσία  στον σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων για ανέργους, για εργαζομένους, επιχειρήσεις στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Σκοπός του είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, η υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάληψη πρωτοβουλιών – δράσεων που αφορούν την ανεργία, το ανθρώπινο δυναμικό, κ.α. Ιδρύθηκε το 2014 με έδρα τα Γρεβενά και διαθέτει παράρτημα στην Δυτική Μακεδονία.

Συγκεκριμένα ειδικεύεται στα θεματικά πεδία:

1

Τουρισμού

2

Παροχής Υπηρεσιών

3

Υγείας και Πρόνοιας

4

Οικονομίας και Διοίκησης

5

Πληροφορικής

6

Πολιτισμού και Αθλητισμού

7

Περιβάλλοντος και Αγροτικά

Ενδεικτικά προγράμματα:

1

ΛΑΕΚ

2

Πληροφορικής

3

ΕΦΕΤ

4

Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εκπαιδευτών

5

Περιβάλλοντος

6

Πιστοποίηση security

7

Τεχνικού Ασφαλείας

8

Πιστοποίηση Αγροτών

Scroll to Top