Νέα / Ανακοινώσεις

ΔΥΠΑ: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

Αντικείμενο της Δράσης:

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων σε 80.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ. Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανακατάρτιση σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Ωφελούμενοι και Δικαίωμα συμμετοχής:

1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ
2. Να έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος ηλικίας τους
3. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Αντικείμενο κατάρτισης:
Αφορά τις ψηφιακές και τις πράσινες δεξιότητες με δικαίωμα επιλογής του προγράμματος κατάρτισης από τον ίδιο τον καταρτιζόμενο και πιστοποίηση κατά ISO 17024
Διάρκεια κατάρτισης: 50-200 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο.
Εκπαιδευτικό επίδομα: έως και 1.000€ (5€/ώρα).
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με συνδυασμό διά ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο +302462400176 και στο +306986211437 δηλώνοντας την συμμετοχή σας ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας


Scroll to Top