Νέα / Ανακοινώσεις

Πληροφορίες για το voucher των 600 ευρώ για επιστήμονες

1. Η κατάρτιση διάρκειας 100 ωρών γίνεται με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

2. Μετά το πέρας της τηλεκατάρτισης, χορηγείται Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων με φορείς από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Η Πιστοποίηση χορηγείται κατόπιν αιτήσεων είναι κρατικά μοριοδοτούμενη, Παγκοσμίως ισχύς. Η πιστοποίηση δεν είναι υποχρεωτική και δεν σχετίζεται με τα 200 ευρώ. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης επανέρχεται με Νέα Προσπάθεια.

3. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα, το οποίο γίνεται μόνο μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΚ) προκαταβάλλεται το ποσό των 400 Ευρώ. Με την λήξη της Εκπαίδευσης, χορηγείται το υπόλοιπο ποσό των 200 Ευρώ.

4. Αντικείμενα Εκπαίδευσης στην Γενική ορολογία αποβλέπει στην βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου οικονομικού περιβάλλοντος.

5. Η υποβολή των απογραφικών στοιχείων για όλους τους ωφελούμενους (Επιστήμονες) είναι βασική υποχρέωση των παρόχων (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης), ως προϋπόθεση για την διαδικασία πληρωμή τους.

ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ:

· Δικηγόροι – Ελεύθεροι Επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή – Ασκούμενοι Δικηγόροι – Συμβολαιογράφοι – Δικαστικοί Επιμελητές

· Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

· Οικονομολόγοι – Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

· Ιατροί όλων των ειδικοτήτων

· Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

· Ερευνητές ανεξαρτήτως του ερευνητικού κλάδου

Η διάρκεια της διδακτικής ώρας είναι 40λεπτη. Ο Ωφελούμενος έχει την δυνατότητα απόλυτης επιλογής χρόνου και τόπου της εκπαίδευσής του.

· Η καταβολή του Εκπαιδευτικού επιδόματος καταβάλλεται ως ακολούθως

α) Αμέσως μετά την αίτηση κατάρτισης, καταβάλλονται τα 400 ευρώ.

β) Μετά την λήξη του προγράμματος κατατίθενται τα υπόλοιπα 200 ευρώ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι τα ανωτέρω ποσά είναι ακατάσχετα – αφορολόγητα και μη συμψηφιστέα.

Για το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ
Γ & Μ Τσαπατσάρης

Φόρμα Επικοινωνίας


Scroll to Top